Propozycje rozwiązań technologicznych wykonania zabiegów stymulujących w otworach wiertniczych dla rejonu Karpat Wschodnich
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Atlas geotermalny Karpat Wschodnich formacje fliszowe oraz utwory mioceńskie i mezozoiczno-paleozoiczne podłoża Karpat Wschodnich
Data publikacji
2013
ISBN
9788388927331
Wydawca
GOLDRUK
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Propozycje rozwiązań technologicznych wykonania zabiegów stymulujących w otworach wiertniczych dla rejonu Karpat Wschodnich
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
632-636
Numer rozdziału
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.80
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
CHAPTER_IN_A_BOOK
Inne
System-identifier
630493