Karabinek standardowy systemu MSBS-5,56K – podstawowa broń „polskiego żołnierza przyszłości”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
WAT Warszawa
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Karabinek standardowy systemu MSBS-5,56K – podstawowa broń „polskiego żołnierza przyszłości”
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
72-72
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa"
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-18
Lokalizacja konferencji
Ryn
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule scharakteryzowano prototyp 5,56 mm karabinka standardowego (pod-stawowego) zbudowanego w klasycznym układzie konstrukcyjnym, który stanowi bazę rozwojową dla Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) zbudowanego zarówno w kolbowym (MSBS-5,56K), jak i bezkolbowym (MSBS-5,56B) układzie konstrukcyjnym. W związku z tym, że karabinek jest pierwszą, oryginalną polską konstrukcją broni na nabój pośredni 5,5645 mm, dedykowaną „polskiemu żołnierzowi przyszłości”, w publikacji szczególną uwagę zwrócono na opis zastosowanych w nim innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Mają one na celu zapewnienie broni zwłaszcza niezawodności działania i bezpieczeństwa eksploatacji, a także wysokiej ergonomii. Przedstawiono: krótką historię rozwoju karabinka standardowego MSBS-5,56K i jego znaczenie w całym systemie MSBS-5,56, ogólną charakterystykę techniczną broni wraz z podstawowymi danymi taktyczno-technicznymi, podstawowe zespoły i mecha¬nizmy karabinka, działanie broni podczas strzału oraz perspektywy rozwoju broni.
Język
en
Treść
The prototype of 5,56 mm Assault Rifle in classic layout, which creates the backbone of 5,56 Modular Weapon System (MSBS-5,56) designed in both classic (MSBS-5,56K) and bull-pup (MSBS-5,56B) layout is precise described in this paper. Because MSBS-5,56K Assault Rifle is the first Polish original weapon chambered to 5,5645 mm NATO cartridge, dedicated to the Polish Future Soldier, this paper is focused on innovative solutions in its design and technology area, aimed at high reliability, safety and comfortable operation. Short development story of MSBS-5,56K Assault Rifle, its role in whole weapon system, weapon technical specifications, construction of main assemblies, parts cooperation and perspectives of project are presented.
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
599999