Rozwiązanie mechanizmu wyrzucania łusek w modułowym systemie broni strzeleckiej projektu RAWAT
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Książka
Tytuł książki
Materiały z XX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Wojskowy Intytut Techniczny Uzbrojenia
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Rozwiązanie mechanizmu wyrzucania łusek w modułowym systemie broni strzeleckiej projektu RAWAT
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
105-105
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
karabinek
system broni
technologia
system modułowy
broń strzelecka
en
assault rifle
weapon system
technology
modular system
small arms
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
UZBROJENIE 2015
Nazwa konferencji
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia"
Początek konferencji
2015-06-08
Koniec konferencji
2015-06-11
Lokalizacja konferencji
Jachranka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań stanu techniki w zakresie mechanizmów wyrzucania łusek broni indywidualnej, zwłaszcza karabinków, pod kątem możliwości zmiany kierunku wyrzucania łusek. Badania prowadzono w celu opracowania mechanizmu wyrzucania łusek do rozwijanego przez Instytut Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT i Fabrykę Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., w ramach projektu rozwojowego nr O ROB 0034 03 001 pn. RAWAT, Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Konstrukcja nowoczesnego systemu broni powinna charakteryzować się nie tylko wysoką niezawodnością działania, ale także wysoką ergonomią, w tym zmianą kierunku wyrzucania łusek. Opisano również rozwiązania konstrukcyjne karabinka podstawowego MSBS-5,56, zapewniające taką funkcjonalność.
Język
en
Treść
This paper presents chosen results of the analysis at the state of the art in the field of ejection mechanisms used in firearms especially carbines. Special attention was given to the possibility of adjusting the direction of ejection. The research was aimed at designing the ejection mechanism for the modular weapon system MSBS-5,56 developed by the Military University of Technology and the Arms Factory “Archer”-Radom. Modern weapon system should characterize with high reliability and good ergonomics including adjustable ejection direction. This paper shows elements of the MSBS-5,56 rifle providing this feature.
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
600424