A numerical model of carrier transport in mid-IR VECSELs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (Politechnika Łódzka)
Książka
Tytuł książki
International Conference on Semiconductor Mid-IR Materials and Optics SMMO2013
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
A numerical model of carrier transport in mid-IR VECSELs
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
39-39
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SMMO 2013
Nazwa konferencji
International Conference on Semiconductor Mid-IR Materials and Optics
Początek konferencji
2013-02-27
Koniec konferencji
2013-03-02
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
ABSTRACT
Inne
System-identifier
669989