Kompozyty WC-12Co spiekane metodą SPS
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Książka
Tytuł książki
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-63663-49-0
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Kompozyty WC-12Co spiekane metodą SPS
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
247-249
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej
Początek konferencji
23-09-2014
Koniec konferencji
26-09-2014
Lokalizacja konferencji
Kraków - Rytro
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
2009632