Wybrane problemy tworzenia użytków ekologicznych na przykładzie powiatu koszalińskiego i miasta Koszalin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
ISSN
0009-6172
EISSN
Wydawca
IOP PAN
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
445-451
Numer tomu
70
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
ochrona przyrody
użytki ekologiczne
legislacja
rejestry
Streszczenia
Język
pl
Treść
Istotną rolę aspektów społecznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w procesie powoływania użytków ekologicznych przedstawiono w oparciu o warsztat nauk społecznych, stosując analizę danych zastanych, tj. literatury, aktów prawnych, szczegółowych danych zawartych w rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i w Ewidencji Gruntów i Budynków. Obiektem badań, prowadzonych w okresie od 27.12.1991 do 1.10.2013 roku, były użytki ekologiczne położone na terenie powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin. Wykazano, że bez odpowiedniego rejestrowania i ewidencjonowania obiektów, nie można prowadzić skutecznej ochrony przyrody w tej formie. Wydaje się, że stosowanie interdyscyplinarnego podejścia w procesie tworzenia użytków ekologicznych jest konieczne.
Cechy publikacji
Ekologia
Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Ecology
Environmental protection – field of biological sciences
discipline:Ekologia
discipline:Geodezja i kartografia
discipline:Ecology
discipline:Geodesy and cartography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
515099