Rola fosforu w środowisku- praca przeglądowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
ISSN
1733-4381
EISSN
Wydawca
Mastermedia sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
33-42
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
phosphorus transformation
environment
phosphorus
pl
transformacja fosforu
środowisko
fosfor
Streszczenia
Język
en
Treść
In this paper the presence of phosphorous form and its changes in ecosystem are disscused. Phosphorous is a common chemical individuum in environment, and because of that fact the role of that element in the healthy development of plant and human were paid attention in many publications. Phosphorous is a major macroelement which is needed for proper functional of every cell. First of all it is a nucleic acid component and a high-energy bond contained in the molecule of the adenosine triphosphate (ATP), which is the major source of energy of all biochemical reactions occuring in the living body. Due to the progressive decline in profitable reserves of phosphates, which are mainly used in the production of phosphate fertilizers, in the work in the work noted the possibility of reuse of sewage sludge and wastewater, as secondary sources of phosphorus.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono formy występowania fosforu oraz jego przemiany w ekosystemach. Fosfor jest powszechnie występującym indywiduum chemicznym w środowisku, dlatego też w publikacji tej zwrócono szczególną uwagę na rolę tego pierwiastka w prawidłowym rozwoju roślin oraz człowieka. Fosfor jest kluczowym makroelementem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania każdej komórki. Jest on przede wszystkim składnikiem kwasów nukleinowych oraz wysokoenergetycznego wiązania zawartego w cząsteczce adenozynotrifosforanu (ATP), który jest podstawowym źródłem energii wszystkich reakcji biochemicznych zachodzących w organizmie żywym. Ze względu na postępujące zmniejszanie się rentownych rezerw fosforytów, wykorzystywanych przede wszystkim do produkcji nawozów fosforowych, w pracy zwrócono również uwagę na możliwość ponownego wykorzystania osadów ściekowych i ścieków, jako wtórnych źródeł fosforu.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
457957