Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
pl
Strony
90
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
TMKarpiński
Miejsce wydania
Suchy Las
ISBN
9788393572427
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
6.00
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 26)
Pozostali autorzy
+ 25
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 6)
Pozostali redaktorzy
+ 5
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsze opracowanie powstało jako pokłosie studiów podyplomowych pt.: „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”, które były realizowane w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pomysł monografii jest dziełem oddolnym – studenci sami podczas rozdawania dyplomów ukończenia kursu zaproponowali wydanie monografii, która charakteryzowałaby ich prace dyplomowe w kontekście studiów. Inicjatywęzgłosili dr n med. Bożena Muraczyńska, dr n farm. Eliza Blicharska, mgr Karolina Oszust oraz mgr Ewelina Kowalczyk wraz z dr inż. Miłoszem Huberem. Pomysł szybko został podchwycony przez pozostałe zespoły i w efekcie powstało opracowanie, którego redakcją zajęli się pomysłodawcy. Opracowanie to jest przekrojem pomysłów i inicjatyw studentów kształcących się na wy żej wspomnianych studiach podyplomowych. Są to w dużej mierze pracownicy naukowo-dydaktyczni różnych uczelni środowiska lubelskiego (i nie tylko). Ich przedział zainteresowań odzwierciedla profesje tych osób. Jest teżprzykładem dużej kreatywności szczególnie w zespołach interdyscyplinarnych, gdzie trzeba było dostosować temat badawczy do zainteresowań wszystkich członków zespołu. Prace dyplomowe mające na celu zgłoszenie projektów opartych o finansowanie zewnętrzne stanowią kwintesencję tematyki studiów przygotowujących do tworzenia projektów badawczych i ich zarządzania tym kontekście wiele prac stanowiło gotowe projekty które zostały zgłoszone w różnych typach konkursów (np. fundusze strukturalne, POKL, PBS, NCN). Nad całością czuwał opiekun prac – dr Marek Białach, który niestrudzenie opiekował się zespołami służąc im radą oraz wsparciem. Oddając w ręce czytelnika tą monografię – autorzy chcą przekazać sygnał o swojej kreatywności, uporze w dążeniu do osiągnięcia celu i kompetencjach, które wyrażone są w poszczególnych rozdziałach.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
459223