Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complication.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complication. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complications (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Wydział Lekarski w Katowicach) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS Registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland : numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland : numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS Registry) - a multicenter study. Stress echo in Poland: numbers, settings, results and complications. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS Registry) - a multicenter study. Stress echo in Poland: numbers, settings, results and complications = Polski Rejestr Echokardiograficznych Badań Obciążeniowych (Pol-STRESS) - badanie wieloośrodkowe. Stres echo w Polsce: liczby, rezultaty i powikłania. (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complications (zgłoszony przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland: numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Wydział Lekarski II) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS Registry) - a multicentre study. Stress echocardiography in Poland : numbers, settings, results, and complications. (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zdrowiu) Polish Stress Echocardiography Registry (Pol-STRESS Registry) - a multicenter study. Stress echo in Poland: numbers, settings, results and complications. (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Kardiologia Polska (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0022-9032
EISSN
1897-4279
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
9
Strony od-do
922-930
Numer tomu
75
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000059826
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych