Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) = Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego - zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych).
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) = Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego - zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych). (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) Colorectal neuroendocrine neoplasms : management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez I Wydział Lekarski) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski w Katowicach) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zdrowiu) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wydział Lekarski II) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) Colorectal neuroendocrine neoplasms — management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) (zgłoszony przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) Colorectal neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). (zgłoszony przez Wojskowy Instytut Medyczny)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Endokrynol. Pol. (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0423-104X
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
250-260
Numer tomu
68
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: -52)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031865
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych