Linked genes migration in Island Models
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 8th International Joint Conference on Computational Intelligence, IJCCI 2016 : Porto, Portugal, November 09-11, 2016. Vol. 3, ECTA
Data publikacji
2016
ISBN
9789897582011
Wydawca
SciTePress
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Linked genes migration in Island Models
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
30-40
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pol
model wyspowy
koewolucja
algorytmy genetyczne
linkage learning
kodowanie nieporządne
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 7)
Pozostali redaktorzy
+ 7
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IJCCI 2016
Nazwa konferencji
8th International Joint Conference on Computational Intelligence
Początek konferencji
2016-11-09
Koniec konferencji
2016-11-11
Lokalizacja konferencji
Porto
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
000207142
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych