Iron status and survival in diabetic patients with coronary artery disease
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Diabetes Care
ISSN
0149-5992
EISSN
1935-5548
Wydawca
American Diabetes Association
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Issue 12
Strony od-do
4147-4156
Numer tomu
Vol. 36
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Pozostali autorzy
+ 11
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
000052607
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych