The effect of addition of yellow lupin seeds (Lupinus luteus L.) to laying hen diets on performance and egg quality parameters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-1388
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
247-256
Numer tomu
26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
<I>Lupinus luteus</I>
seeds
hens
performance
eggs quality
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000020103
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych