Analiza własności mechanicznych i elektrycznych blach z aluminium oraz jego stopów otrzymywanych z wsadu linii TRC
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
12
Strony od-do
729--733
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Słowa kluczowe
EN
aluminium
casting
twin roll casting
rolling
PL
aluminium
odlewanie
walcowanie
twin roll casting
Streszczenia
Język
EN
Treść
Modern metal processing technologies of non-ferrous metals, particularly aluminum and its alloys are increasingly based on integrated technologies, which combine more operations in one technological line. Twin roll casting process (TRC) is one of the most frequently used technologies in flat cold-rolled products manufacturing. TRC method allows to eliminate the hot rolling process. The metal strip produced in TRC process may be subjected directly to cold rolling process. The paper presents parameters of cold rolling process of metal strips obtained in TRC line. Additionally, mechanical properties of sheet after rolling process were tested.
Język
PL
Treść
Współczesne technologie przetwórstwa metali nieżelaznych, a w szczególności aluminium i jego stopów w coraz większym stopniu opierają się na technologiach zintegrowanych łączących większą ilość operacji w jednej linii technologicznej. Jednym z coraz częściej stosowanych procesów produkcyjnych wyrobów płaskich zimnowalcowanych jest metoda twin roll casting (TRC). Dzięki niej istnieje możliwość wyeliminowania z procesu walcowania na gorąco. Wsad z linii TRC w postaci taśmy może być bowiem poddany bezpośredniemu procesowi walcowania na zimno. Artykuł przedstawia wyniki parametrów procesowych walcowania na zimno taśm z linii TRC. Dodatkowo przebadano własności mechaniczne blach w stanie po walcowaniu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095382
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych