Badania nad możliwością przyrodniczego zagospodarowania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków pralniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
1684-1686
Numer tomu
96
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
osad przemysłowy
test fitotoksyczności
badania laboratoryjne
angielski
industrial sediment
phytotoxicity test
laboratory tests
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w celu oceny możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadu przemysłowego. Przedmiotem badań był osad ściekowy pobrany z bioreaktora pilotowej oczyszczani ścieków pralniczych zakładu Fliegel Textilservice, oraz przygotowane na jego bazie mieszaniny osadowo-popiołowe. Metodykę badań właściwości fizykochemicznych oparto na aktualnie obowiązujących normach i instrukcjach. Określenie przyrodniczych wartości mieszanek osadowo-popiołowych przeprowadzono na podstawie testu fitotoksyczności1). Otrzymane wyniki badań fizykochemicznych osadu przemysłowego oraz mieszanek osadowo-popiołowych spełniły urzędowe kryteria stawiane osadom przeznaczonym do wykorzystania rolniczego, rekultywacji oraz przy dostosowaniu gruntów do innych celów2). Test fitotoksyczności wykazał możliwość zastosowania osadu przemysłowego oraz mieszanin osadowo-popiołowych w różnych kierunkach gospodarki odpadami.
Język
angielski
Treść
Three ash-sludge blends were prepd. by mixing laundry wastewater sludge with straw or wood-burning ashes or fly ash and studied for chem. compn., phys. properties and phytotoxicity against cress, mustard and barley. Phytotoxicity test proved the applicability of both the sludge and the blends in some areas of waste management including the agriculture (remediation and adaptation of soil).
Inne
System-identifier
PX-5a1bf2d7d5de651c2eef376e
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych