ΛΛ correlation function in Au+Au collisions at √sNN=200  GeV
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
PHYSICAL REVIEW LETTERS
ISSN
0031-9007
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
022301
Numer tomu
114
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
HEAVY-ION COLLISIONS
HYPERNUCLEI
FEMTOSCOPY
PARTICLES
DIHYPERON
DIBARYON
SEARCH
STARS
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Streszczenia
Język
en
Treść
We present ΛΛ correlation measurements in heavy-ion collisions for Au+Au collisions at sNN−−−−√=200  GeV using the STAR experiment at the Relativistic Heavy-Ion Collider. The Lednický-Lyuboshitz analytical model has been used to fit the data to obtain a source size, a scattering length and an effective range. Implications of the measurement of the ΛΛ correlation function and interaction parameters for dihyperon searches are discussed.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
24617
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych