System of donor hospital transplant coordinators maintained and financed by national transplant organization improves donation rates, but it is effective only in a half of hospitals
PBN-AR
Instytucja
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Transplantation
ISSN
0041-1337
EISSN
1534-6080
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
10 Suppl
Strony od-do
S253
Numer tomu
96
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 12th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement
Początek konferencji
2013-11-21
Koniec konferencji
2013-11-24
Lokalizacja konferencji
Sydney
Kraj konferencji
AU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
0000011301
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych