Electrochemical and spectroelectrochemical properties of new polymers with diimide subunits
PBN-AR
Instytucja
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Electroanalytical Chemistry
ISSN
0022-0728
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
795
Strony od-do
90-96
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Diimide
Electrochemistry
Spectroelectrochemistry
Fluorescence
Streszczenia
Język
en
Treść
New aliphatic-aromatic polymers based on perylene or/and naphthalene diimide units were synthesized and investigated. The effect of diimide core on electrochemical, spectroelectrochemical (UV–vis, EPR) and emission properties was evaluated. Based on cyclic voltammetry measurements the electron affinity of synthesized polymers was estimated. It ranges from − 4.28 to − 4.14 eV which suggests that obtained materials have low-lying LUMO level and could be used in air-operating devices. Investigated polymers show also fluorescence in solution as well as in solid state as a blend with PMMA with quantum efficiency reached up to 68%.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-59c8f413d5de156e7ccf28cd
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych