Development of asthmatic response upon bronchial allergen challenge is associated with dynamic changes of interleukin-10-producing and interleukin-10-responding CD4+T cells.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
INFLAMMATION
ISSN
0360-3997
EISSN
1573-2576
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1945-1956
Numer tomu
37
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
0000050825
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych