Fuzzy reinforcement learning for dynamic power control in cognitive radio networks
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
Artificial intelligence and soft computing : 13th International Conference, ICAISC 2014, Zakopane, Poland, June 1-5, 2014
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-319-07172-5
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Fuzzy reinforcement learning for dynamic power control in cognitive radio networks
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
233-242
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,51
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC)
Początek konferencji
2014-06-01
Koniec konferencji
2014-06-05
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
9518
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych