Application of different imaging techniques for characterization and visualization of micro and nanostructural elements in Allvac 718Plus superalloy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Źródłowe zdarzenia ewaluacyjne
Książka
Tytuł książki
EMC 2016. European Microscopy Congress 2016
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-527-34299-0
Wydawca
Wiley-VCH Verlag GmbH
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Application of different imaging techniques for characterization and visualization of micro and nanostructural elements in Allvac 718Plus superalloy
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
882--883
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
FIB-SEM tomography
Allvac 718Plus
HRSTEM-HAADF
STEM-EDX electron tomography
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EMC 2016
Nazwa konferencji
European Microscopy Congress
Początek konferencji
2016-08-28
Koniec konferencji
2016-09-02
Lokalizacja konferencji
Lyon
Kraj konferencji
FR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:101401
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych