Historia aktualizacji
 • Szanowni Państwo!
  14 XII r.2018 r.
  14 XII 2018 r.

  W przyszłym roku zespół wsparcia użytkowników systemów PBN i POL-index będzie się z Państwem porozumiewał wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń. Jest on teraz dostępny nie tylko ze stron systemów PBN i POL-index, ale również bezpośrednio. Co za tym idzie, nie będzie już możliwości przesyłania pytań na adres pbn-helpdesk@opi.org.pl – z dniem 1 I 2019 r. zostaje on wyłączony.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Zmiany w systemie PBN – lipiec 2018 r.
  05 VII r.2018 r.

  W lipcu 2018 r. w Polskiej Bibliografii Naukowej wprowadzone zostały zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa korzystania z gromadzonych przez system danych oraz poprawienie czytelności wybranych interfejsów systemu.  Zmiany uwierzytelniania w API PBN


  Dla poprawy bezpieczeństwa dostępu do danych zmieniono sposób użycia klucza do uwierzytelniania w API. Szczegółowy opis, jak dostosować klucz do nowych wymagań API PBN, znajduje się na stronach pomocy systemu PBN.

  Dodatkowo umożliwiliśmy samodzielne generowanie klucza API na wersji produkcyjnej systemu.  Nowy wygląd stron aktualności i stron API


  Dla poprawy przejrzystości i wygody pracy z systemem zmieniono interfejs aktualności w nowej aplikacji PBN. Nowy wygląd zyskały też strony API systemu PBN.  Więcej opcji obsługi konta w nowej aplikacji PBN


  W ramach sukcesywnego przenoszenia funkcjonalności PBN z aplikacji klasycznej do nowej aplikacji do zakładki Twoje konto dodano opcję powiązania konta użytkownika PBN z odpowiednim profilem osoby z wykazów osób systemu POL-on. Przypominamy, że nowa aplikacja umożliwia również powiązanie konta PBN z ORCID iD.

  Więcej o zarządzaniu kontem w nowej aplikacji można przeczytać na stronach pomocy systemu PBN.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • UWAGA: PRZERWA TECHNICZNA
  14 III r.2018 r.
  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że od 15 marca 2018 r. (czwartek) od godz. 22:00 do 19 marca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 16:00 nastąpi przerwa w działaniu wszystkich aplikacji PBN. Związana ona będzie z następującymi pracami serwisowymi:

  • – odświeżeniem indeksów wyszukiwarki aplikacji klasycznej PBN,
  • – wdrożeniem najnowszej wersji nowej aplikacji PBN, zawierającej nowe funkcjonalności oraz naprawiającej część z pozostałych (w szczególności przegląd repozytoryjny w module sprawozdawczym),
  • – masową archiwizacją publikacji.
  • Przepraszamy za niedogodności.   Z wyrazami szacunku
   Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  14 XII r.2017 r.

  Informujemy, że od dnia 14 grudnia 2017 r. w systemie PBN i POL-index obowiązuje regulamin. Jego głównym celem jest zapewnienie użytkownikom i operatorowi serwisu ochrony przed nadużyciami. Pełna treść znajduje się tutaj, a także na stronach pomocy systemu.

  Od tego dnia korzystanie z PBN-u i POL-indexu będzie jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Również założenie nowego konta będzie możliwe dopiero po akceptacji treści regulaminu.

  Oprócz tego w dniu 14 grudnia 2017 r. w nowej aplikacji PBN zostaną zaimplementowane nowe funkcjonalności. Zakres zmian został opisany tutaj. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.

  Jednocześnie informujemy, że podstawowym kanałem komunikacji z Helpdeskiem systemu PBN jest wbudowany moduł zgłoszeń, zapewniający przejrzystość komunikacji i rozliczalność pracy operatorów. Zgłoszenia przesłane tym kanałem mają pierwszeństwo przed kwestiami omawianymi telefonicznie bądź mejlowo. W szczególności prosimy o nieodpisywanie na wiadomości przysłane z automatu do rozsyłki mejlingu.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  27 IX r.2017 r.

  W dniu 2 października 2017 r. w nowej aplikacji PBN zaimplementowane zostaną nowe funkcjonalności oraz przeprowadzona zostanie masowa archiwizacja publikacji. W tym dniu aplikacja będzie wyłączona.

  Zakres zmian został opisany tutaj. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zmiany w raportach z pracy w systemie. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Masowa archiwizacja publikacji
  01 IX r.2017 r.
  Szanowni Państwo!


  Informujemy, że operator systemu przeprowadzi w pierwszym tygodniu października masową archiwizację publikacji wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego.

  Istnieje też możliwość, aby Użytkownicy systemu samodzielnie przeprowadzili tzw. archiwizację ręczną. Będzie ona równoważna z tą przeprowadzoną przez operatora systemu.  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  30 VI r.2017 r.

  Z początkiem lipca w systemie PBN przeprowadzone będą zmiany organizacyjne oraz zaimplementowane zostaną nowe funkcjonalności. Zakres zmian został opisany tutaj. Wszelkie pytania można kierować do zespołu Helpdesk za pomocą elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń.


  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  23 VI r.2017 r.

      Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2017 roku na aplikacji klasycznej PBN zostanie wyłączony moduł sprawozdawczy. Odtąd moduł ten będzie się znajdował wyłącznie na nowej aplikacji PBN.

      Pozostałe narzędzia aplikacji klasycznej (moduł repozytoryjny, funkcje dla administratora jednostki itd.) nie zostają przeniesione.


  Z wyrazami szacunku
  Zespół LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  27 III r.2017 r.
      Informujemy, że 27 marca 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie. Nowy termin to 21 kwietnia 2017 r.
      Do tej samej daty ulega przedłużeniu działanie modułu sprawozdawczego na aplikacji klasycznej (p. komunikat z 6 II) oraz modułu danych do ankiety na nowej aplikacji.
 • Szanowni Państwo!
  23 III r.2017 r.
  Dla większej wygody użytkowania dodaliśmy na nowej aplikacji systemu PBN kilka nowych funkcjonalności.

  Najważniejsze nowości to:
  • – (menu boczne) nowy widok Kopie Zapasowe, pozwalający w prosty sposób utworzyć i pobrać kopie danych z Modułu danych do Ankiety, Modułu sprawozdawczego i Archiwum;
  • – (w różnych widokach) przycisk FILTRUJ – zgodnie z Państwa prośbami filtrowanie nie włącza się już samo, zmiana widoku zachodzi dopiero po wciśnięciu przycisku;
  • – (w różnych widokach, przy artykułach przypisanych do czasopisma z czteroletniego wykazu czasopism punktowanych) informacja o segmencie i pozycji na wykazie czteroletnim, obok punktacji z tego wykazu;
  • – (w Przeglądzie Repozytoryjnym) przycisk Wymuś import danych ze starej aplikacji, który importuje danej jednostce wszystkie publikacje z modułu repozytoryjnego starej aplikacji do PBN-R (nadpisując wszystko, co znajdowało się w PBN-R do tej pory);
  • – (w Przeglądzie Sprawozdawczym) przycisk Zarchiwizuj wszystkie prace, który archiwizuje (bez generowania raportu PDF) wszystkie zablokowane publikacje;
  • – (w Przeglądzie Sprawozdawczym) przycisk Przenieś do mojej jednostki (ikona strzałki), przenoszący publikację z jednostki podrzędnej do jednostki, na której pracuje importer publikacji;
  • – (w widoku specjalnym Ujednolicanie autorów) możliwość dopasowania autora z bazy PBN-u do dowolnej osoby z rejestru pracowników systemu POL-on;
  • – (na stronie instytucji, w panelu Akcje dla instytucji) ramka Ustawianie statusu autora, pozwalająca masowo ustawić afiliację i zatrudnienie dla wybranego autora we wszystkich publikacjach instytucji;
  • – (w Module danych do Ankiety) system ponownie analizuje publikacje przeniesione już do Przeglądu i wyświetla monity o znalezionych tam błędach (względem rozporządzenia). Informacja o tym, że mają Państwo błędy w ankiecie, wyświetla się na stronie instytucji (Moduł sprawozdawczy[nazwa jednostki] w menu bocznym). W Przeglądzie Modułu danych do Ankiety błędy można odnaleźć za pomocą filtra Tylko prace zawierające błędy;
  • – (w Module danych do Ankiety) ponowne przeniesienie tej samej publikacji do Przeglądu nie tworzy już duplikatu, tylko nadpisuje poprzednią wersję.