Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
1099605
1062467 od 2013
1748 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 73621
Rozdział 364824
Artykuł (lista A) 231770
Artykuł (lista B) 312006
Artykuł (lista C) 17516
Artykuł spoza listy 99868
Publikacje w regionach

Województwo Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
Województwo dolnośląskie 90641 4755 30825 55061 (20887, 25457, 985) 3411 20439
Województwo podkarpackie 23490 1665 8371 13454 (3170, 8363, 149) 753 4030
Województwo pomorskie 55250 2764 18128 34358 (12709, 16364, 531) 1695 12971
Województwo wielkopolskie 100853 9717 28171 62965 (20432, 23290, 2132) 1566 9290
Województwo lubuskie 8304 504 3869 3931 (816, 2220, 132) 349 0
Województwo małopolskie 143920 9006 46724 88190 (35549, 38418, 2128) 4521 41745
Nieokreślone 1594 143 401 1050 (310, 599, 0) 11 235
Województwo łódzkie 59750 2808 18100 38842 (14885, 18998, 1014) 1058 12492
Województwo mazowieckie 264793 20525 81170 163098 (60402, 70918, 5565) 8631 37498
Województwo zachodniopomorskie 36847 1629 11752 23466 (6317, 14145, 218) 1055 7005
Województwo świętokrzyskie 14980 1315 5787 7878 (2031, 4533, 229) 368 0
Województwo warmińsko-mazurskie 34973 2625 14336 18012 (6883, 8488, 269) 492 903
Województwo podlaskie 26098 1469 9611 15018 (5202, 7925, 424) 818 7959
Województwo kujawsko-pomorskie 41445 3048 13961 24436 (7284, 14080, 1164) 787 13037
Województwo śląskie 108162 5594 41993 60575 (19005, 32033, 836) 4894 24202
Województwo lubelskie 70371 4720 23251 42400 (14265, 21839, 1489) 1262 19858
Województwo opolskie 18134 1334 8374 8426 (1623, 4336, 251) 454 2711
Dostęp do źródła
19%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 332832
Link 423714
OpenAccess 214375
Wszystkie 565655
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 32125
Indeksowane w SCOPUS 14754
Indeksowane (w jednej z baz) 35151
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 13337 1442 5938 5957 (0, 0, 0) 5 7
2006 1849 251 434 1164 (0, 0, 0) 3 1
2007 2079 283 517 1279 (0, 0, 0) 5 2
2008 2252 356 524 1372 (0, 0, 0) 7 1
2009 3371 561 992 1818 (0, 0, 0) 5 132
2010 3761 634 1181 1946 (0, 0, 0) 6 131
2011 4096 508 1060 2528 (0, 0, 0) 9 148
2012 6393 821 2158 3414 (0, 0, 0) 39 242
2013 193297 14444 66063 112790 (35532, 60986, 3319) 4769 33947
2014 206952 13758 72343 120851 (38649, 61203, 3534) 5964 36425
2015 207991 14079 71747 122165 (42369, 60357, 3708) 6411 38905
2016 200725 13440 67524 119761 (45063, 58937, 3224) 7209 39946
2017 171703 9139 53481 109083 (41734, 50505, 2704) 5627 41404
2018 80051 3808 20446 55797 (28423, 20018, 1027) 2040 22672
2019 1743 95 416 1232 (0, 0, 0) 26 412