Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
1059353
1027496 od 2013
49849 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 70902
Rozdział 351267
Artykuł (lista A) 225473
Artykuł (lista B) 301500
Artykuł (lista C) 16730
Artykuł spoza listy 93481
Publikacje w regionach

Województwo Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
Województwo dolnośląskie 88984 4660 30396 53928 (20486, 24909, 982) 3360 19874
Województwo podkarpackie 23244 1653 8310 13281 (3099, 8281, 149) 733 4031
Województwo pomorskie 54052 2705 17818 33529 (12592, 15893, 523) 1593 12375
Województwo wielkopolskie 99509 9593 27957 61959 (19945, 22926, 2119) 1503 8937
Województwo lubuskie 8150 500 3783 3867 (815, 2197, 132) 349 0
Województwo małopolskie 141822 8858 46118 86846 (34926, 37993, 2117) 4481 40945
Nieokreślone 1399 132 372 895 (270, 546, 0) 12 173
Województwo łódzkie 57690 2661 17511 37518 (14496, 18332, 931) 1017 11850
Województwo mazowieckie 249233 19124 75417 154692 (58466, 68177, 5254) 8388 35353
Województwo zachodniopomorskie 34741 1475 11053 22213 (6162, 13304, 190) 983 6937
Województwo świętokrzyskie 14384 1301 5670 7413 (1800, 4328, 228) 368 0
Województwo warmińsko-mazurskie 34888 2633 14310 17945 (6852, 8469, 269) 492 887
Województwo podlaskie 25472 1334 9453 14685 (5182, 7737, 393) 746 7718
Województwo kujawsko-pomorskie 39485 3044 13333 23108 (6963, 13369, 1097) 744 12116
Województwo śląskie 103199 5455 40103 57641 (18337, 30550, 774) 4504 22236
Województwo lubelskie 66477 4561 21967 39949 (13573, 20518, 1350) 1177 18254
Województwo opolskie 16624 1213 7696 7715 (1509, 3971, 222) 444 2486
Dostęp do źródła
19%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 317312
Link 405543
OpenAccess 204172
Wszystkie 543607
Informacje w tym bloku liczone są na podstawie danych wypełnionych w systemie PBN i mogą nie reprezentować rzeczywistego stanu.
Indeksowane materiały konferencyjne
42%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 30894
Indeksowane w SCOPUS 13921
Indeksowane (w jednej z baz) 33637
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 11392 1158 4946 5288 (0, 0, 0) 5 6
2006 1551 223 287 1041 (0, 0, 0) 3 1
2007 1666 246 315 1105 (0, 0, 0) 5 2
2008 1864 309 348 1207 (0, 0, 0) 7 1
2009 2768 504 739 1525 (0, 0, 0) 5 132
2010 3099 570 806 1723 (0, 0, 0) 6 129
2011 3607 464 823 2320 (0, 0, 0) 9 148
2012 5910 769 1878 3263 (0, 0, 0) 39 238
2013 193130 14405 65990 112735 (35527, 60960, 3313) 4767 33945
2014 206881 13728 72308 120845 (38666, 61195, 3530) 5959 36409
2015 207838 14062 71662 122114 (42381, 60321, 3702) 6401 38857
2016 200302 13344 67307 119651 (45108, 58851, 3203) 7194 39825
2017 169496 8990 52470 108036 (42321, 49400, 2599) 5419 40521
2018 49772 2124 11353 36295 (21470, 10773, 383) 1070 13950