Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
26
26 od 2013
3 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 7
Artykuł (lista A) 11
Artykuł (lista B) 2
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 6
Dostęp do źródła
46%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 17
OpenAccess 12
Link 19
Wszystkie 19
Indeksowane materiały konferencyjne
22%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 5 0 0 5 (3, 1, 0) 0 4
2014 7 0 5 2 (2, 0, 0) 0 1
2016 4 0 0 4 (4, 0, 0) 0 2
2017 2 0 0 2 (1, 1, 0) 0 2
2018 5 0 2 3 (1, 0, 0) 2 2
2019 3 0 0 3 (0, 0, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ