Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
30
30 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 7
Artykuł (lista A) 11
Artykuł (lista B) 6
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 6
Dostęp do źródła
16%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 18
OpenAccess 5
Link 0
Wszystkie 18
Indeksowane materiały konferencyjne
16%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 6
Indeksowane (w jednej z baz) 6
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 4 0 1 3 (0, 2, 0) 1 0
2014 9 0 1 8 (4, 3, 0) 1 1
2015 7 0 2 5 (4, 0, 0) 0 0
2016 8 0 3 5 (1, 1, 0) 0 4
2017 2 0 0 2 (2, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ