Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
17
17 od 2013
1 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 8
Artykuł (lista A) 7
Artykuł (lista B) 1
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
11%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 15
OpenAccess 2
Link 3
Wszystkie 15
Indeksowane materiały konferencyjne
87%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 7
Indeksowane w SCOPUS 8
Indeksowane (w jednej z baz) 8
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 5 0 4 1 (0, 1, 0) 3 0
2014 2 0 0 2 (2, 0, 0) 0 0
2015 3 0 2 1 (1, 0, 0) 2 0
2016 4 0 0 4 (3, 0, 0) 0 2
2017 2 0 1 1 (1, 0, 0) 1 0
2018 1 0 1 0 (0, 0, 0) 1 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ