Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
2 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 3
Rozdział 20
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 5
Artykuł (lista C) 1
Artykuł spoza listy 2
Dostęp do źródła
6%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 14
OpenAccess 2
Link 22
Wszystkie 23
Indeksowane materiały konferencyjne
50%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 9
Indeksowane w SCOPUS 14
Indeksowane (w jednej z baz) 14
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 2 0 1 1 (0, 1, 0) 1 0
2014 2 0 1 1 (0, 1, 0) 1 0
2015 4 0 1 3 (0, 1, 1) 1 1
2016 2 0 1 1 (0, 1, 0) 0 0
2017 10 0 8 2 (0, 1, 0) 6 0
2018 9 2 7 0 (0, 0, 0) 0 1
2019 2 1 1 0 (0, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ