Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
22
22 od 2013
7 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 5
Artykuł (lista A) 4
Artykuł (lista B) 4
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 9
Dostęp do źródła
22%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 14
OpenAccess 5
Link 22
Wszystkie 22
Indeksowane materiały konferencyjne
40%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 2
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2016 6 0 2 4 (1, 2, 0) 1 2
2017 6 0 3 3 (0, 2, 0) 1 2
2018 3 0 0 3 (3, 0, 0) 0 0
2019 7 0 0 7 (0, 0, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ