Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
22
22 od 2013
2 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 1
Artykuł (lista A) 14
Artykuł (lista B) 0
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 7
Dostęp do źródła
22%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 21
OpenAccess 5
Link 19
Wszystkie 22
Indeksowane materiały konferencyjne
100%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 2
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 2
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2015 3 0 0 3 (3, 0, 0) 0 0
2016 8 0 0 8 (7, 0, 0) 0 1
2017 3 0 0 3 (1, 0, 0) 1 1
2018 6 0 1 5 (3, 0, 0) 1 2
2019 2 0 0 2 (0, 0, 0) 0 1

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ