Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
31
31 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 6
Rozdział 17
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 5
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 3
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 0
OpenAccess 0
Link 5
Wszystkie 5
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 2 1 1 0 (0, 0, 0) 0 0
2014 8 1 1 6 (0, 3, 0) 0 0
2015 10 2 8 0 (0, 0, 0) 0 0
2016 9 1 7 1 (0, 1, 0) 0 0
2017 2 1 0 1 (0, 1, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ