Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
28
27 od 2013
0 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 0
Rozdział 0
Artykuł (lista A) 22
Artykuł (lista B) 5
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 1
Dostęp do źródła
0%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 16
OpenAccess 0
Link 6
Wszystkie 20
Indeksowane materiały konferencyjne
0%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 0
Indeksowane w SCOPUS 0
Indeksowane (w jednej z baz) 0
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
< 2006 1 0 0 1 (0, 0, 0) 0 0
2013 3 0 0 3 (2, 1, 0) 0 0
2014 6 0 0 6 (4, 2, 0) 0 0
2015 5 0 0 5 (4, 1, 0) 0 0
2016 7 0 0 7 (6, 1, 0) 0 0
2017 6 0 0 6 (6, 0, 0) 0 0

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ