Moduł Analityczny obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.
Publikacje
95
95 od 2013
3 w tym roku
Typ publikacji Ilość
Monografia 4
Rozdział 67
Artykuł (lista A) 0
Artykuł (lista B) 15
Artykuł (lista C) 0
Artykuł spoza listy 9
Dostęp do źródła
3%
prac wydanych w OpenAccess
DOI 10
OpenAccess 3
Link 10
Wszystkie 17
Indeksowane materiały konferencyjne
3%
prac indeksowanych w Web of Science Core Collection
Indeksowane w Web of Science 1
Indeksowane w SCOPUS 1
Indeksowane (w jednej z baz) 1
Statystyki roczne
Rok Ilość publikacji Monografie Rozdziały Artykuły (listy A, B, C) WoS OA
2013 9 1 5 3 (0, 1, 0) 1 0
2014 12 0 8 4 (0, 3, 0) 0 0
2015 15 0 12 3 (0, 2, 0) 0 0
2016 21 1 18 2 (0, 1, 0) 0 0
2017 27 2 18 7 (0, 6, 0) 0 0
2018 8 0 5 3 (0, 2, 0) 0 1
2019 3 0 1 2 (0, 0, 0) 0 2

Przetwarzanie...

Autor
Tytuł
Źródło
Rok publikacji
Typ