Informacja o przerwach konserwacyjnych


Cykliczne przerwy technologiczne, o których nie ostrzegamy dodatkowym komunikatem, są codziennie w godzinach:

 • 07:00 – najpóźniej 07:07 (niedostępne obie nowe aplikacje, testowa i produkcyjna),
 • 22:00 – najpóźniej 23:00 (niedostępne wszystkie aplikacje produkcyjne, tj. klasyczna, nowa i POL-index).

 • 27 III 2017 r.
  Szanowni Państwo!


      Informujemy, że 27 marca 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie. Nowy termin to 21 kwietnia 2017 r.
      Do tej samej daty ulega przedłużeniu działanie modułu sprawozdawczego na aplikacji klasycznej (p. komunikat z 6 II) oraz modułu danych do ankiety na nowej aplikacji.
 • 23 III 2017 r.
  Szanowni Państwo!


  Dla większej wygody użytkowania dodaliśmy na nowej aplikacji systemu PBN kilka nowych funkcjonalności.

  Najważniejsze nowości to:
  • – (menu boczne) nowy widok Kopie Zapasowe, pozwalający w prosty sposób utworzyć i pobrać kopie danych z Modułu danych do Ankiety, Modułu sprawozdawczego i Archiwum;
  • – (w różnych widokach) przycisk FILTRUJ – zgodnie z Państwa prośbami filtrowanie nie włącza się już samo, zmiana widoku zachodzi dopiero po wciśnięciu przycisku;
  • – (w różnych widokach, przy artykułach przypisanych do czasopisma z czteroletniego wykazu czasopism punktowanych) informacja o segmencie i pozycji na wykazie czteroletnim, obok punktacji z tego wykazu;
  • – (w Przeglądzie Repozytoryjnym) przycisk Wymuś import danych ze starej aplikacji, który importuje danej jednostce wszystkie publikacje z modułu repozytoryjnego starej aplikacji do PBN-R (nadpisując wszystko, co znajdowało się w PBN-R do tej pory);
  • – (w Przeglądzie Sprawozdawczym) przycisk Zarchiwizuj wszystkie prace, który archiwizuje (bez generowania raportu PDF) wszystkie zablokowane publikacje;
  • – (w Przeglądzie Sprawozdawczym) przycisk Przenieś do mojej jednostki (ikona strzałki), przenoszący publikację z jednostki podrzędnej do jednostki, na której pracuje importer publikacji;
  • – (w widoku specjalnym Ujednolicanie autorów) możliwość dopasowania autora z bazy PBN-u do dowolnej osoby z rejestru pracowników systemu POL-on;
  • – (na stronie instytucji, w panelu Akcje dla instytucji) ramka Ustawianie statusu autora, pozwalająca masowo ustawić afiliację i zatrudnienie dla wybranego autora we wszystkich publikacjach instytucji;
  • – (w Module danych do Ankiety) system ponownie analizuje publikacje przeniesione już do Przeglądu i wyświetla monity o znalezionych tam błędach (względem rozporządzenia). Informacja o tym, że mają Państwo błędy w ankiecie, wyświetla się na stronie instytucji (Moduł sprawozdawczy[nazwa jednostki] w menu bocznym). W Przeglądzie Modułu danych do Ankiety błędy można odnaleźć za pomocą filtra Tylko prace zawierające błędy;
  • – (w Module danych do Ankiety) ponowne przeniesienie tej samej publikacji do Przeglądu nie tworzy już duplikatu, tylko nadpisuje poprzednią wersję.
 • 15 III 2017 r.
  Informacja


  Szanowni Państwo!

      W nawiązaniu do komunikatu z 13 marca br. informujemy, że wszystkie dane wprowadzone przez Państwa w dniach 1112 marca  2017 r. zostały zachowane.
      Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi Użytkownikami, którzy mieli jakiekolwiek problemy i przekazaliśmy im instrukcje postępowania. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z helpdeskiem PBN.
      Obecnie na środowisku deweloperskim systemu przygotowywana jest dla Państwa funkcjonalność, która umożliwi pobieranie kopii zapasowych z wykonanej przez Państwa pracy na żądanie (kopia zapasowa Ankiety, kopia zapasowa Archiwum oraz kopia zapasowa Modułu Sprawozdawczego). Dzięki niej będą Państwo mogli przechowywać u siebie lokalnie stan swoich danych.
 • 13 III 2017 r.
  Szanowni Państwo!


  W nocy z piątku na sobotę na aplikację produkcyjną PBN wprowadzony został błąd, przez który na systemie produkcyjnym wyświetlały się Państwu nieaktualne wersje publikacji.

  Wymusiło to na nas działania naprawcze, przy których mieliśmy na uwadze konieczność utrzymania spójności Państwa danych. Przywróciliśmy na aplikację produkcyjną stan danych z piątku (10 III 2017 r.) z godziny 22:00.

  Dane wprowadzone przez Państwa pomiędzy godziną 22:00 10 III 2017 r. a 10:38 dzisiaj dostępne są na nowej aplikacji środowiska testowego, gdzie istnieje możliwość przejrzenia ich, wyeksportowania i wgrania na wersje produkcyjną. Instrukcja eksportu danych w formacie XML znajduje się tutaj.

  Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

  Zespół LIL OPI PIB
 • 06 III 2017 r.
  Szanowni Państwo!


  INFORMACJA

      W ciągu najbliższego tygodnia codziennie w godzinach 22:00 – 23:00 wszystkie aplikacje środowiska produkcyjnego będą niedostępne w związku z archiwizacją danych.
      Przepraszamy za utrudnienia.


  WYJAŚNIENIE

      W ostatnim akapicie na stronie 14 w podręczniku (zakładka Połączone Rozdziały) wspomina się o ikonie zielonej walizki, która może się pojawiać przy poszczególnych rozdziałach.
      Oprócz tego ikona taka pokazuje się przy tytule całej monografii (cyfra 1 na ilustracji na tej samej stronie). Ale ponieważ monografie złożone z rozdziałów w Module Danych do Ankiety nie istnieją w archiwum, ikona nie pokaże się, jeśli któryś z rozdziałów składowych został zmodyfikowany po przesłaniu takiej monografii do widoku Przegląd. W tym konkretnym przypadku tylko pojawienie się ikony daje pewną informację ("pracę przesłano"), brak ikony jest dwuznaczny.
      Ponowne przesłanie tej samej monografii złożonej z rozdziałów do widoku Przegląd (bez uprzedniego usunięcia stamtąd jej poprzedniej wersji) spowoduje powstanie w tym widoku duplikatu. Bardzo prosimy o szczególną uwagę w tym względzie.
      Przepraszamy za zamieszanie.